Abildgården

  Efterlysning:

Ligger du inde med billeder af Abildgaard af ældre dato, eller har en bedste far som gør det. Vil jeg meget gerne have lov til at scanne billedet og sætte det her på siden.

Henvendelse kan ske på flj@knabstrup.dk


 
Abilgaard anno 1890
Ejer Rasmus Jensen, som overtog gården i 1884, er født på ejendommen 2 jan. 1847.
Matr.nr 2a m.fl af Vented. 67 tdr. land: Ager 49, eng 17, have/gårdsplads 1

Agermarken drives i 7 marksdrift: Brak, vintersæd, byg, www.canadagoosejakke.co roer, havre, 2 års græs. Jorden let mulet.

Dyrehold: 14 køer, 5 ungkvæg, 1 tyr af rød dansk race, 5 heste og 1 plug. derudover 45 fedesvin.

Abildgaard var tidligere www.nikeschweiz.biz fæste under hovedgården Dorthealyst; men blev frikøbt af Rasmus Jensens moder Jens Rasmussens enke.

Bygningerne er af bindingsværk med stråtag. Hovedbygning mod nord.

 

Abildgaard anno 2006

Abildgaarden har i mange år stået i forfald, men fra november 2005 er huset blevet renoveret.

Huset har tidligere hørt under Abildgaarden, men er fra efteråret 2005, skildt fra