Bakkerupgaard

     
Bakkerupgaard anno 1940
Fra Danske gaarde
 

Gaardejer Frimand Olsen overtog sin gaard i Bakkerup pr. Knabstrup efter sine forældre Katrine og Chr Olsen, i 1935. Han er født på gaarden 18 dec. 1908 og hans hustru Astrid Olsen er født i Bakkerup 10 feb. 1909 og er datter af Anna og Hans Jensen.
Gaardens areal er 52 td. land, hvoraf marken blev drænet i 1930.
Den har tilhørt slægten siden 1869, www.canadagoosejakke.co og nuværende ejer er tredie Generation, der har den. I en tidligere tid hørte den under Knabstrupgaard.
Besætningen er på 4 oldenborger heste,

18 malkekøer og 16 ungkreaturer af Rød dansk malkerace samt 20 svin og 2 får. Der er indlagt malkeanlæg på gaarden, der også har eget vandværk. Den er endvidere godt besat med de alm. landbrugsmaskiner og redskaber. Frimand Olsen har været på Haslev Højskole og på Tune Landbrugsskole. Han dyrker gården som almindeligt landbrug og lægger mest vægt på kornavl og malkeproduktion. Stuehuset er opført i 1870, hestestalden 1871, kostalden www.nikeschweiz.biz 1872 og laden 1906.
 
Bakkerupgaard anno 2007
  Gårdejer Jens Frimand Olsen, nu 4. generation på gården.