Dorthealyst

 

 

På Orebjergbakken - en stenet udmark, der aldrig havde været under plov, men var overgroet med tjørn og hyld – var man i gang med at grave bakken af, og flytte jorden hen, hvor hovedbygningen skulle ligge. En gammel gårdmand fra Vendet, Per Jensen, mødte op, og frarådede dem at grave og pløje i bakken. ”Det ville de derboende trolde sikkert ikke finde sig i, men tage hævn”. Villars, som var bygherrens søn, troede ikke på trolde og fortsatte arbejdet, www.canadagoosejakke.co men 2 heste og 2 stude, der var beskæftiget med arbejdet, kom inden kort tid af dage. Dermed synes de i sagen interesserede trolde at have fået hævn nok – eller også var de flyttet andet steds hen – thi arbejdet fortsattes uden at der skete yderligere. Sådan beskrives starten på tilblivelsen af Dorthealyst

 

 

C. L. Lunn, som var ejer af Hovedgården i Knabstrup i slutningen af 1700-tallet, var 14 ældre end sin kone, og det var for ham en naturlig tanke, at han skulle dø før hende, og lige så naturligt var det, at han ville sikre hendes fremtid som enke. Han bestemte sig da til at indrette en gård til at være enkesæde for hende.

 

Det var efter datidens forhold et kæmpe byggeprojekt, med mange udfordringer. Kalk til byggeriet skulle hentes fra Københavns Kalkværker. Derfor var en kalkvogn med 4 heste i fast fart mellem Dorthealyst og København og retur. En tur som i godt vejr kunne klares på 5-6 dage, men som ofte tog 9-10 dage.

  

Bygningstømmer og jern blev hentet i Norge – indskibet i Holbæk, og derefter bragt ud til byggepladsen. Mursten blev hentet på Frydendals Teglværk, da der ikke på det tidspunkt var noget teglværk i gang i Knabstrup. Det havde der været tidligere, og det kom da også i gang igen i 1830erne.

I løbet af sommeren 1798 blev staldlængen færdig, og samme år blev haven tilplantet med skovtræer og frugttræer. I løbet af 1799 blev ladelængen og kostalden færdige og taget i brug, og endelig i 1800 blev stuehuset færdigt.

 

Enkesæde blev Dorthealyst imidlertid aldrig – hustruen døde før C. L. Lunn. Han flyttede selv ind på Dorthealyst, og overlod Hovedgården til sin søn Villars.