Knabstrup Station

Ved Nordvestbanens (Roskilde Kalundborg) åbning d. 30. december 1874 var der ingen station i Knabstrup. Der var i øvrigt heller ikke megen bebyggelse på stedet. Nogle få gårde udgjorde lokaliteten Vented, som er den nordlige del af det nuværende Knabstrup. Omkring 2 km syd herfor ligger godset Knabstrup Hovedgård, hvis daværende ejer, etatsråd Frederik Lunn, i 1856 anlagde et teglværk på sine jorde, ca 1 km syd for godset. Af hensyn til transporter til og fra teglværket anlagde Lunn i 1875 for egen regning Knabstrup holdeplads, kun med godsekspedition. 1. april 1876 åbnedes sidespor, www.canadagoosejakke.co og i oktober samme år, blev en af Knabstrup Teglværk anlagte normalsporet bane mellem stationen og teglværket taget i brug. Snart efter indrettedes billetsalg på holdepladsen.

Eftersom holdepladsens anlæggelse skyldtes ejeren af Knabstrup Hovedgaard, fik den navnet Knabstrup, selv om nærmeste lokalitet var Vented.

I 1892 overtog DSB bygningerne og i 1893 blev Knabstrup en rigtig station med ekspedition af personer, rejsegods og gods, herunder kreaturer.

Stationsbygningen, som var af gule sten og havde skifertag, er formentlig tegnet af A. Ahrens.

På sidebanen til teglværket anvendtes i begyndelsen heste som trækkræft, men da banen steg det meste af vejen op til teglværket, blev det nødvendigt med et damplokomotiv. I 1905 anskaffes et lille to-koblet lokomotiv (Krauss 5357/1905, 0B0t), som i 1924 blev afløst af et væsentlig større (Hanomag 6267/1924 0B0t).

Efterhånden som teglværket udvidede, voksede der en by op omkring stationen. Den første købmandsforretning åbnedes i 1877, og efterhånden kom der adskillige forretninger og håndværksvirksomheder til. Også et par mindre fabrikker og et hotel, samt vandværk og telefoncentral.

I 1894 indrettedes brevsamlingssted på stationen, som i 1916 blev ændret til postekspedition.

En sporplan fra 1934 viser, viser at stationen havde to perronspor. Nord for hovedsporet fandtes et læssespor med enderampe, og syd for perronsporet var der to godsspor i forbindelse med teglværkssporet, samt et par blindspor.

 

I 1947 ombyggede teglværket sit damplokomotiv til et lille benzinlokomotiv, idet man genbrugte damplokomotivets undervogn og førerhus, mens kedlen blev fjernet og på dens plads placeredes motor, kobling og gearkasse i en kasse.

Banen mellem teglværket og stationen blev nedlagt i 1960.

I 1960’erne kørte mange udflugter med danse- og udflugtsvogne, både i særtog og i almindelige tog til knabstrup, hvor der så festedes videre på kroen.

Ved indførelse af fjernstyring på Nordvestbanen i slutningen af 1960’erne blev stationerne Mørkøv og Regstrup fjernstyret fra Kalundborg, og pr 11. juli 1969 belv Knasbtrup nedrykket fra togfølgestation til billetsalgssted med sidespor. Sidesporet fjernedes efter kort tid, men der var betjening på stationen indtil overgangen til sommerkøreplanen d. 3. juni 1973, da billetsalget og postekspeditionen lukkede. I stedet indrettedes brevopsamlingssted i en nærliggende forretning.

Stationsbygningen blev nedrevet i oktober 1975, og i første omgang blev den erstattet af en plastikboble, som hurtigt viste sig at være for lille som ventesal. Den blev derfor udskiftet med et større skur af træ, som fungerede indtil 2003, da der i forbindelse med DSB’s projekt ”Gode stationer til alle” gennemførtes en efterhånden hårdt tiltrængt sanering af området. Der blev opsat cykelstativer og en billetautomat, og træskuret blev erstattet af en ventesal i glas.


Knabstrup st. anno 2005

  En Modelbanebygger har lavet en side om Knabstrup st. med billeder af vandretur ved det gamle teglværksspor. Interessant side som bør ses:
http://www.htmj.dk/DSB/Nordvestbanen/KnabstrupIndx.htm