VentedMølle

     
 
 
Vented Mølle var oprindelig en vandmølle. Den er bygget i 1835 af møller Bang, der stammede fra Slotsgården, Holbæk. Møllen var stadig i 1934 i den samme slægts eje. På det tidspunkt var ejeren enkefru Bang Jensen - enke efter Fritz Ludvig Bang Jensen (død 1928). Hun havde sin søn Jens Vilhelm Bang som bestyrer. I 1928 blev der indlagt en 22 HK dieselmotor til brug, når det var vindstille.
Disse oplysningerne er fra bogen "Danske Møller" fra 1934.

Møllen har en bådformet hat, www.canadagoosejakke.co hvor mølleren ved hjælp af et kædespil eller håndsving   skulle dreje hatten med vinger op mod vinden.
Vented mølle var en slags kældermølle. Dvs. at kælderen eller grundetagen ligger i en jordvold, hvorpå omgangen er placeret. Det kan også være en gallerimølle, hvor undermøllen er fritstående og opbygget af kampesten. Møllekroppen er bygget ovenpå denne mur. Billedet til højre viser dog en meget stor mur. Vingerne er, på disse to billeder, til sejl. Det blev dog ofte ændret alt efter hvem der var møller. Der kunne også være klapper på. Nogle vandrette bræddestykker man åbnede eller lukkede for at fange vinden.

 

 

Den Bang, der byggede møllen var Carl Wilhelm Bang. I folketællingen 1845 kan man se nedenstående om ham og hans familie i møllen (højre spalte viser deres fødested):
 
Carl Wilhelm Bang 51 Gift   Møller Holbæk
Sidse Cathrine Breum 37 Gift   Hans kone Beks Kroe Fuglede sogn
Medea Marie Augusta Jensen 16 Ugift   Deres datter Nørrejernløse sogn
Kathrine Bang 8 Ugift   Deres datter Nørrejernløse sogn
Jensine Wilhelmine Birthe Bang 7 Ugift   Deres datter Nørrejernløse sogn
Jens Peter Bang 4 Ugift   Deres søn Nørrejernløse sogn
Jens Peter Bang 3 Ugift   Deres søn Nørrejernløse sogn
Peter Scrøder 28 Ugift   Møllersvend Nørrejernløse sogn
Søren Andersen 18 Ugift   Tjenestekarl Nørrejernløse sogn
Maren Jensdatter 21 Ugift   Tjenestepige Nørrejernløse sogn
 Han nævnes også i folketællingen 1850 som møller på Vented Mølle

 


Vented Mølle set fra det der i dag hedder Knabstrup Møllebakke

I dag huser den gamle møllegrund Knabstrup Autoophug