Trafik

Vil du undgå at se, toget er kørt. 
Så se her.

Knabstrup Station fra Ventedgårdsvej

 
 Den kollektive trafik i Knabstrup består af tog og bus.

Regionaltoget mellem København og Kalundborg og omvendt køre hver time på hverdage og søndage i dagtimer og 2 timers drift på lørdage og aftentimer.

Stationskøreplan

Stationsinfo

Linie 141 (pdf-format)